موسسه کافه ترجمه در نظر دارد برای تقویت تیم مترجمین خود از بین واجدین شرایط اقدام به جذب مترجم بصورت دورکاری نماید . 
 مترجم انگلیسی به فارسی کلیه زمینه ها 
 مترجم فارسی به انگلیسی : کلیه زمینه ها
برای ثبت نام می توانید از لینک زیر اقدام نمایید 
http://cafetarjome.com/translator_job
قبل از ثبت نام لطفا شرایط استخدام مترجم را مطالعه نمایید