دکتر حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کرد که 7 هزار و 356 دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی از طریق پست‌بانک و 4 هزار و 669 نفر از طریق صندوق کارآفرینی امید وام‌های مختلف دانشجویی دریافت کرده‌اند.
حمید میرزاده، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس گفت: «دانشگاه آزاد اسلامی در بخش اعطای تسهیلات از محل اعتبارات صندوق رفاه دانشگاه در سال 94-93 بیش از 130 میلیارد ریال و در سال 95-94 بیش از 76 میلیارد ریال کمک‌هزینه تحصیلی پرداخت کرده است.»
میرزاده گفت: «اعطای تسهیلات در بخش وام ازدواج در سال 94-93 بیش از 62 میلیارد ریال و در سال 95-94 بیش از 51 میلیارد ریال بوده است، این میزان در بخش وام ضروری در سال 94-93 بیش از 23 میلیارد ریال و در سال 95-94 بیش از 22 میلیارد ریال بوده است، در بخش وام مسکن نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 94-93 بیش از 7 میلیارد ریال و در سال 95-94 بیش از 5 میلیارد ریال وام پرداخت کرده است.»
او به اعطای وام شهریه به دانشجویان از سوی دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: «این دانشگاه مبلغ زیادی نیز بابت وام شهریه به دانشجویان داده است.»
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی افزود: «همچنین 11 هزار و 507 نفر متقاضی دریافت وام از پست‌بانک و 7 هزار و 125 نفر متقاضی دریافت وام از صندوق کارآفرینی امید بودند که 7 هزار و 356 وام از سوی پست‌بانک و 4 هزار و 669 وام از سوی صندوق کارآفرینی امید ارائه شده است.»