هدف از راه اندازی این سامانه، آسان‌سازی فرآیند گردآوری و ثبت مدارک علمی کشور، پوشش پایگاه اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، پیش‌گیری از دوباره‌کاری در پژوهش‌های دانشگاهی، صرفه‌جویی در هزینه‌های آموزشی و پژوهشی، رصد و تهیه گزارش‌های مدیریتی از وضعیت علمی کشور و پاس‌داشت حقوق پدیدآوران است.
نسخه دوم سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله و پیشنهاده با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، تحیقات و فناوری در ایرانداک رونمایی شد.
براساس بخش‌نامه وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری در سال ۱۳۸۶، همه دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی، پژوهشی و فناوری کشور، ملزم هستند که یک نسخه از پایان‌نامه‌ها و رساله‌های خود را در اختیار پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک) قرار دهند و صدور، گواهی فراغت از تحصیل و اعلام وصول پایان‌نامه دانش‌آموخته به ایرانداک موکول شده است.
به همین جهت، پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران برای آسان‌سازی این فرایند، پایگاه وب ثبت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها را از سال ۱۳۸۷ در اختیار دانشجویان کشور قرار داده است و امروز نسخه دوم این سامانه رونمایی شد.