معرفی 10 مترجم برتر دیماه 1397

برای بالابردن سطح کیفی مترجمین و ایجاد انگیزه و رقابت در میان مترجمین کافه ترجمه، هر ماه 10 نفر از مترجمین که بالاترین امتیاز را از کاربران و داوران سایت دریافت کرده باشند را معرفی خواهیم کرد .

کافه ترجمه با استفاده از سیستم امتیاز دهی کاربران و بررسی ترجمه انجام شده توسط مسئول بخش کنترل ترجمه امتیازی به مترجمین اختصاص می دهد.

1 – خانم نوروزی  ( کد مترجمی 1)  

زبان ترجمه: ترجمه انگلیسی به فارسیترجمه فارسی به انگلیسی

زمینه ترجمه: ترجمه تخصصی مدیریت – ترجمه تخصصی روانشناسی – ترجمه تخصصی عمران – ترجمه تخصصی حقوق

مدرک تحصیلی: کارشناسی مترجمی زبان         سابقه همکاری با کافه ترجمه: 4 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4.5 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 5  از  5

2 – خانم باقرپور ( کد مترجمی 5 )

زبان ترجمه: ترجمه انگلیسی به فارسی       ترجمه فارسی به انگلیسی

زمینه ترجمه: ترجمه تخصصی کامپیوتر – ترجمه تخصصی فناوری اطلاعات – ترجمه تخصصی IT

مدرک تحصیلی: کارشناسی فناوری اطلاعات        سابقه همکاری با کافه ترجمه: 4 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4.5 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 5  از  5

3 –  خانم حسن زاده ( کد مترجمی 41)

زبان ترجمه: ترجمه انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: ترجمه تخصصی پزشکی – ترجمه تخصصی مهندسی پزشکی – ترجمه تخصصی مکانیک – ترجمه تخصصی مهندسی پلیمر

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی پزشکی   – کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

  سابقه همکاری با کافه ترجمه: 4 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4.5 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 5  از  5

4 –  خانم موذنی ( کد مترجمی 75)

زبان ترجمه: ترجمه آلمانی به فارسی    ترجمه فارسی به آلمانی

زمینه ترجمه : ترجمه تخصصی هنر – ترجمه تخصصی متون حقوقی – ترجمه اسناد تجاری – ترجمه تخصصی علوم سیاسی

مدرک تحصیلی: لیسانس مترجمی زبان آلمانی  – فوق لیسانس زبان و ادبیات آلمانی          سابقه همکاری با کافه ترجمه: 4 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 5  از  5

5 –  خانم همتی ( کد مترجمی 134)

زبان ترجمه: ترجمه انگلیسی به فارسی   ترجمه فارسی به انگلیسی

زمینه ترجمه: ترجمه تخصصی مکانیک – ترجمه تخصصی ادبیات – ترجمه تخصصی نفت – ترجمه تخصصی مهندسی طراحی کشتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی مهندسی نفت   – کارشناسی ارشد  مهندسی مخازن هیدروکربوری

سابقه همکاری با کافه ترجمه: 4 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 4  از  5

6–  خانم رضاپور ( کد مترجمی 156)

زبان ترجمه:  ترجمه فارسی به انگلیسی

زمینه ترجمه : ترجمه تخصصی محیط زیست – ترجمه تخصصی کشاورزی – ترجمه تخصصی عمران – ترجمه تخصصی مهندسی منابع آب

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب

سابقه همکاری با کافه ترجمه: 3 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 4  از  5

7–  خانم حیدری ( کد مترجمی 144)

زبان ترجمه: ترجمه عربی به فارسی     ترجمه فارسی به عربی

زمینه ترجمه : ترجمه تخصصی تاریخ – ترجمه حقوق– ترجمه متون عمومی– ترجمه تخصصی وب سایت

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد زبان عربی

سابقه همکاری با کافه ترجمه: 3 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 4  از  5

8–  خانم قدیری ( کد مترجمی 438)

زبان ترجمه:  ترجمه انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: ترجمه تخصصی مدیریت – ترجمه مترجمی زبان– ترجمه تخصصی اسناد تجاری – ترجمه تخصصی وب سایت

مدرک تحصیلی: فوق دیپلم مترجمی اسناد و مدارک       لیسانس آموزش زبان انگلیسی

سابقه همکاری با کافه ترجمه: 3 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 4  از  5

9–  خانم اسدی ( کد مترجمی 834)

زبان ترجمه: ترجمه انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: ترجمه تخصصی ادبیات – ترجمه زبان شناسی– ترجمه تخصصی مطالعات فرهنگی و قومی – ترجمه تخصصی مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی          کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان

سابقه همکاری با کافه ترجمه: 3 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 4  از  5

10–  خانم فراهانی ( کد مترجمی 988)

زبان ترجمه: ترجمه انگلیسی به فارسی

زمینه ترجمه: ترجمه تخصصی روانشناسی – ترجمه تخصصی روانپزشکی – ترجمه علوم تربیتی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

سابقه همکاری با کافه ترجمه: 3 سال

امتیاز دریافتی از کاربران 4 از 5         امتیاز دریافتی از کافه ترجمه: 4  از  5