هزینه تحصیل

هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های غیرانتفاعی

۸ میلیون تومان، هزینه تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه‌های غیرانتفاعی رئیس اتحادیه موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی گفت: چهار سال دوره کارشناسی برای هر دانشجو هشت میلیون تومان هزینه در بر دارد بنابراین دانشگاه‌های غیرانتفاعی نسبت به آنچه دولت برای دانشگاه‌های دولتی هزینه می‌کند یک به بیست و پنج از دانشجو دریافت می‌کند. علی آهومنش، رئیس…