وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

دستیار وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در امور جوانان منصوب شد

به منظور استفاده از ظرفیت های جوانان در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مجتبی جوانبخت به عنوان دستیار وزیر در امور جوانان و رئیس شورای دستیاران جوان وزارت از سوی وزیر ارتباطات منصوب شد. در حکم انتصاب آمده است: «در راستای اجرای سیاست های دولت محترم تدبیر و امید در زمینه سازی و ایجاد…