ترجمه تخصصی کاتالوگ

ترجمه تخصصی مکانیک ادامه مطلب

ترجمه تخصصی مکانیک

مهندسی مکانیک شامل طراحی و ایجاد مجموعه وسیعی از محصولات، از اقلام معمولی خانگی مانند لوازم آشپزخانه گرفته تا هواپیما یا اعضای مصنوعی بدن می باشد. این رشته بسیار گسترده است و دارای زیر شاخه های رباتیک، ترمودینامیک ، نانوتکنولوژی و ساخت بوده که هریک موضوعات مختلفی نظیر علم مواد، مکانیک سیالات، تئوری کنترل، مهندسی…