روانشناسی یک حوزه مطالعاتی گسترده است که عوامل زیستی، اجتماعی و محیطی را دربر می گیرد که بر نحوه تفکر، عمل و احساس افراد تأثیر می گذارد. مسیرهای شغلی متعددی در اختیار متخصصان رشته روانشناسی قرار دارد. در حال حاضر کتاب های روانشناسی برجسته ای به زبان های مختلف منتشر شده است. برای بهره‌مندی جامعه روانشناسان و دانش آموختگان این حوزه، کتب مرتبط باید به زبان فارسی ترجمه شوند. عکس این قضیه نیز صادق است. مقالات، کتب و تحقیقات اساتید و نویسندگان مشهور ایرانی نیز باید در اختیار کشورهای مختلف قرار گیرد. در اینجا مقوله ترجمه تخصصی روانشناسی مطرح می گردد.

ترجمه تخصصی روانشناسی

مترجمی که به این حوزه ورود پیدا می کند، باید بر اصطلاحات تخصصی روانشناسی اشراف کامل داشته باشد. بدون آگاهی و اطلاع از مفاهیم پیچیده انجام این پروسه موفقیت آمیز نخواهد بود. به همین دلیل بهتر است مترجم، دانش آموخته این رشته باشد. حال اگر فردی به ترجمه تخصصی روانشناسی علاقمند باشد، اما فاقد تحصیلات آکادمیک در این حوزه است، بازهم می تواند موفق باشد؟

پاسخ مثبت است، در صورتی که مترجم نکات ذیل را مدنظر قرار دهد:

  • شناخت کاملی از تعاریف بینادین و اصلی این حوزه پیدا کند.
  • زیرشاخه های رشته مادر را به خوبی بشناسد.
  • بعد از اتمام فرآیند ترجمه، ویراستاری متن را در اختیار یک فرد متخصص قرار دهد.

تعریف معنا و مفهوم روانشناسی

روانشناسی بخشی از علم است که ذهن را با بررسی نحوه عملکرد و تأثیر آن بر رفتار مطالعه می کند. از آنجایی که این رشته به دنبال درک ذهن است، بسیاری از مردم روانشناسی را به عنوان شکلی از مشاوره درک می کنند. به همین دلیل روانشناسی اغلب به عنوان نوعی مشاوره تلقی می شود. روانشناسان متخصصانی هستند که با تمرکز روی درک افکار، عواطف، رفتار و احساسات یک فرد با استفاده از مشاهده و ارزیابی، سلامت روان افراد را مورد بررسی قرار می دهند.

شاخه های اصلی روانشناسی تخصصی 

این رشته از 3 شاخه اصلی ذیل تشکیل شده است:

روانشناسی اجتماعی

روانشناسی اجتماعی به بررسی افکار، احساسات و باورهای فرد با هدف درک ماهیت و علل رفتار در موقعیت های اجتماعی می پردازد.
اکثر مردم روانشناسی اجتماعی را با مشاوره مرتبط می دانند. یک روانشناس اجتماعی به دنبال یافتن راه هایی برای بهبود تعاملات میان افراد است که شامل مشاوره فردی، گروهی و ازدواج می‌باشد. گاهی اوقات مشاوره ازدواج می تواند به صورت فردی و سپس به صورت گروهی انجام شود.

یک روانشناس اجتماعی ممکن است به نحوه درک یک فرد از یک موقعیت خاص نگاه کند. روانشناس به دنبال درک این است که آن ایده ها و ادراکات از کجا می آیند و از نظریه های رفتاری با هدف کمک به فرد برای تجربه موقعیت به شیوه ای سالم استفاده می کند.

روانشناسی غیر طبیعی و بالینی

روانشناسی بالینی شاخه ای از روانشناسی است که مراقبت های ذهنی و رفتاری مداوم را به بیماران و خانواده های آن‌ها ارائه می دهد. روانشناس بالینی باید رفتارهای غیرعادی را درک کند. روانشناسی نابهنجار شاخه ای از آن است که به رفتارهای نابهنجار می پردازد.

روانشناسی بالینی و غیرطبیعی هر دو آزمایش هایی را برای ارزیابی سلامت روان و نیاز به درمان انجام می دهند. کلمه بالینی طیف وسیعی از اختلالات را در بر می گیرد. رفتار غیرعادی را می توان رفتاری دانست که زندگی یک فرد یا زندگی فرد دیگری را مختل می کند. این رفتاری است که با هنجارهای اجتماعی مطابقت ندارد. این ممکن است شامل افسردگی، پرخوری عصبی، اسکیزوفرنی، اختلال وسواس فکری-اجباری (OCD)، اختلالات هراس، اختلالات اضطرابی و اختلالات استرس پس از سانحه باشد.

روانشناسان بالینی از فرآیندهای مشابهی در درمان رفتارهای غیرعادی استفاده می کنند. ارزیابی با مصاحبه، مشاهدات و معاینات پزشکی آغاز می شود. همچنین ممکن است شامل تست های مرجع هنجار باشد. پس از آن مراحل درمان طی می گردد.

روانشناسی آموزشی

روانشناسی تربیتی بر بهبود فرآیند یادگیری و موفقیت تحصیلی دانش آموزان تمرکز دارد. روانشناسان در این زمینه تمرکز خود را بر شناسایی و مطالعه روش های یادگیری قرار می دهند که می تواند به آن‌ها در درک چگونگی یادگیری و حفظ اطلاعات افراد کمک کند.

روانشناسان تعلیم و تربیت نظریه های رشد انسانی را برای توضیح چگونگی یادگیری دانش آموزان در مراحل مختلف زندگی به کار می گیرند. اکثر روانشناسان تربیتی در محیط مدرسه کار می کنند.

یک روانشناس آموزشی ممکن است مشاوره شغلی، تحصیلی یا حتی شخصی را به دانش آموزان ارائه دهد. او می تواند با یک گفتاردرمانگر، یا فردی که ارتباطات انسانی، رشد و اختلالات را مطالعه می کند، همکاری کند. روانشناسان تربیتی همچنین از مهارت های خود برای کمک به ارزیابی و ارائه خدمات به دانش آموزان با نیازهای ویژه استفاده می کنند.

 روانشناسی قانونی

روانشناسی قانونی را می توان به عنوان رشته ای از روانشناسی توصیف کرد که ترکیبی از روانشناسی و مسائل مربوط به قانون و نظام حقوقی است. این شاخه برای کمک به سازمان‌های مجری قانون بسیار مفید است.

بیشترین وظیفه روانشناس قانونی انجام ارزیابی‌های روانشناختی در مورد افرادی است که با نظام حقوقی برخورد دارند. این امر مستلزم داشتن یک روانشناس قانونی است که هم در روانشناسی و هم در حقوق تجربه داشته باشد. روانشناس قانونی همچنین ممکن است وظایفی مانند ارزیابی تهدیدها در مدارس، حضانت کودک و ارزیابی مجرمان را انجام دهد.

چند نکته مهم برای مترجمان مبتدی در زمان ترجمه تخصصی روانشناسی

اگر تازه کار هستید برای حرفه ای شدن در فن ترجمه روانشناسی باید به چند نکته ذیل توجه نمایید:

1- شناخت کامل تفکرات نویسنده

یکی از مهم ترین موضوعاتی که آشنایی با آن برای مترجم مبتدی جهت گام نهادن در حوزه ترجمه تخصصی روانشناسی ضروری است، شناخت قلم، شیوه و سیاق نگارش روانشناس موردنظر است.

برای مثال اگر مترجم بخواهد مقاله یا کتابی از فروید زیگموند را ترجمه کند، باید در ابتدا با تفکرات فروید و مفاهیمی که معمولاً در کتب خود به کار می برد آشنا گردد. در این صورت می تواند مقصود روانشناس را به خوبی به مخاطب انتقال دهد و هیچ کاستی در انتقال محتوا رخ ندهد.

2- توجه به شیوه نگارش در ترجمه تخصصی متون روانشناسی 

خروجی شناخت شیوه نگارش مطالب روانشناسی، ترجمه ای دقیق و بدون نقص خواهد بود! در هر زبان، یک شیوه و سبک نگارش خاص وجود دارد. بنابراین مترجم باید شناخت کاملی از نحوه جمله بندی‌ها و لحن گفتارهای زبان مقصد داشته باشد.

3- تسلط به زبان مقصد در ترجمه تخصصی روانشناسی

عموماً مقالات و کتب روانشناسی مطرح مربوط به روانشناسان بزرگی از آلمان ، فرانسه، دانمارک و سوییس است. در این جا دو موضوع حائز اهمیت است. نخست مترجم باید به اصطلاحات عمومی زبان مقصد تسلط کافی داشته باشد. دوم از اصلاحات و مفاهیم تخصصی روانشناسی در زبان مقصد اطلاعات کافی داشته باشد.

4- بازگردانی صحیح به زبان مادری (مبدأ)

مترجمین به دلیل اینکه امانت‌دار دانش سایر ملت ها محسوب می شوند، نباید هیچ نکته و گفته ای را تحریف کنند یا از قلم بی اندازند. به همین دلیل باید توجه کافی در بازگردانی عبارات و لغات به زبان مادری خود داشته باشند.

ترجمه تخصصی روانشناسی در کافه ترجمه

آژانس ترجمه تخصصی آنلاین « کافه ترجمه » با استخدام مترجمین تحصیلکرده روانشناسی در جهت افزایش درجه کیفی متون ترجمه شده، گام برداشته است. ترجمه کتاب ،، ترجمه مقاله ،، ترجمه وب سایت های مشاوره به زبان های مختلف با قیمت‌های مناسبی صورت می پذیرد.

ترجمه تخصصی روانشناسی

نحوه ثبت سفارش در سایت کافه ترجمه

برای ثبت سفارش ترجمه روانشناسی و استعلام قیمت ترجمه ابتدا در سایت ثبت نام نموده و سفارش خود را بصورت آنلاین ثبت کنید. متن بصورت رایگان قیمت گذاری می شود و پس از واریز پیش پرداخت، برای مترجم تخصصی روانشناسی ارسال می گردد. متون ترجمه شده در زمان مقرر تحویل مشتری داده خواهد شد.

با خیالی آسوده سفارش خود را ثبت کنید، زیرا کافه ترجمه با پشتیبانی 30 روزه از متون ترجمه شده کیفیت آن را تضمین می نماید.

ترجمه روانشناسی    ترجمه آنلاین روانشناسی     ترجمه فوری روانشناسی     ترجمه تخصصی روانشناسی