ترجمه انگلیسی به فارسی

مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه انگلیسی به فارسی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۴۵۰۰ تومان۱ الی ۳ روز ۶۲۵۰ تومان۱ الی ۲ روز ۸۵۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۴۲۷۵ تومان۴ الی ۶ روز ۵۹۳۷ تومان۳ الی ۵ روز ۸۰۷۵ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۴۰۵۰ تومان۷ الی ۱۲ روز ۵۶۲۵ تومان۵ الی ۸ روز ۷۶۵۰ تومانحداکثر ۵ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۳۸۲۵ تومان۱۲ الی ۲۴ روز ۵۳۱۳ تومان۱۰ الی ۱۵ روز ۷۲۲۵ تومانحداکثر ۱۰ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۲۰٪ ۳۶۰۰ تومانبیش از ۲۴ روز ۵۰۰۰ تومانبیش از ۱۶ روز ۶۸۰۰ تومانبیش از ۱۱ روز