ترجمه فارسی به آلمانی

مدت زمان تحویل و هزینه ترجمه فارسی به آلمانی

هر ۲۵۰ کلمه یک صفحه استاندارد محسوب میشود

  تعداد صفحات تخفیف عادی نیمه فوری فوری
  ۱ الی ۱۰ ۰ ۴۵۰۰۰ تومان۱ الی ۳ روز ۵۵۰۰۰ تومان۱ الی ۲ روز ۶۵۰۰۰ تومانحداکثر ۱ روز
  ۱۰ الی ۲۵ ۵٪ ۴۲۷۵۰ تومان۴ الی ۶ روز ۵۲۲۵۰ تومان۳ الی ۵ روز ۶۱۷۵۰ تومانحداکثر ۳ روز
  ۲۵ الی ۵۰ ۱۰٪ ۴۰۵۰۰ تومان۷ الی ۱۲ روز ۴۹۵۰۰ تومان۵ الی ۸ روز ۵۸۵۰۰ تومانحداکثر ۵ روز
  ۵۰ الی ۱۰۰ ۱۵٪ ۳۸۲۴۸ تومان۱۲ الی ۲۴ روز ۴۶۷۵۰ تومان۱۰ الی ۱۵ روز ۵۵۲۵۰ تومانحداکثر ۱۰ روز
  بیش از ۱۰۰ صفحه ۲۰٪ ۳۶۰۰۰ تومانبیش از ۲۴ روز ۴۴۰۰۰ تومانبیش از ۱۶ روز ۵۲۰۰۰ تومانبیش از ۱۱ روز