سرپرست دانشگاه فنی حرفه‌ای با اشاره به اینکه امروز مشکل بزرگ کشور اشتغال است، گفت: به دنبال سیستمی برای رفع این مشکل در دانشگاه فنی حرفه‌ای هستیم.
ناصر شمس، سرپرست دانشگاه فنی حرفه‌ای و رئیس اجلاس سراسری مدیران دانشگاه فنی حرفه‌ای در اجلاس سراسری مدیران دانشگاه فنی حرفه‌ای که در هتل المپیک در حال برگزاری است، گفت: فرصت بسیار خوبی است که امروز بتوانیم با مدیران دانشگاه‌های فنی حرفه‌ای گفتگو داشته باشیم چرا که این دانشگاه در راستای دانشگاه نسل سوم حرکت می‌کند و نسل سوم دانشگاه‌ها باید کارآفرین باشد.
وی افزود: اعتقاد ما این است که باید شغل ایجاد کنیم و امروز کشور مشکل اشتغال دارد.
شمس در ادامه بیان داشت: رشد دانش و پژوهش در کشور به نسل دوم باز می‌گردد و کارآفرینی نسل سوم دانشگاه‌های ما می‌باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در مقاطع مختلف افراد بیکار به وفور یافت می‌شوند نگاه ما یک نگاه سیستمی است و به دنبال این هستیم که دانشگاه فنی حرفه‌ای بخش اعظمی از مشکل اشتغال در کشور را حل کند.