کافه ترجمه

رئیس‌جمهور در پنجمین سوال دوره خود از دانش‌آموزان و هجدهمین پرسش مهر از دانش‌آموزان را در آغاز سال تحصیلی جدید از دانش‌آموزان مطرح کرد.

مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در حالی برگزار شد که حسن روحانی،‌رئیس‌جمهور،‌ هجدهمین پرسش مهر از دانش‌آموزان را مطرح کرد.

حسن روحانی که پنجمین سال حضور خود به عنوان رئیس‌جمهور را تجربه می‌کند، از دانش‌آموزان سوال کرد: «چگونه در محیط مدرسه تحمل افکار دیگران، احترام به افکار دیگران و رعایت اخلاق و ادب را تمرین کنیم؟»