پایان مهرماه نتایج تکمیل ظرفیت دوره‌های کارشناسی سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی اعلام می‌شود.

نتایج تکمیل ظرفیت آزمون سراسری سال ۹۶ دانشگاه آزاد اسلامی تا پایان مهرماه از سوی مرکز سنجش و پذیرش این دانشگاه اعلام خواهد شد.

باتوجه به اینکه از زمان شروع آغاز سال تحصیلی گذشته است پیش بینی می‌شود که پذیرفته شدگان از ترم بهمن ماه مشغول به تحصیل شوند.

ثبت نام برای انتخاب رشته مرحله تکمیل ظرفیت رشته‌های با آزمون سراسری سال ۹۶ این دانشگاه از ۱۷ تا ۲۱ مهرماه انجام شد.