کتابی کاربردی در آموزش ترجمه

ترجمه علم باشد یا هنر یا صنعت، به‌هرحال به آموزش نیاز دارد و هر آموزشی نیازمند منبع و کتاب خاصی می باشد نویسنده این کتاب خود  مترجم می باشد و ویراستار و مدرس ترجمه و در حوزه‌های مختلف ترجمه فعال می باشد. این کتاب برای اولین بار در سال 1394 به چاپ رسید و در سال 1396 به چاپ دوم رسید

آموزش ترجمه از ۱۵ درس تشکیل شده

هریک از درس‌ ها دو بخش دارند : ۱) یک متن انگلیسی با شرح و تحلیل که ترجمه پیشنهادی در پایان آن آمده و ۲) تمرین‌ها، که دو نوع هستند . نوع اول، یک متن انگلیسی است با شرح و تحلیل و پرسش‌هایی چالش‌برانگیز برای خوانندگان، بدون ترجمه پیشنهادی. نوع دوم، تمرین مقابله ترجمه با متن اصلی و ارزیابی آن در پرتو پرسش‌هایی درباره متن اصلی و ترجمه آن است. در اینجا از آثار مترجمان بزرگی مانند نجف دریابندری، صالح حسینی، کریم امامی، و ادوارد رِهاتسِک استفاده شده است.

آموزش ترجمه دو نمایه دارد: نمایه فارسی متشکل از مباحث کتاب و نمایه دشواری‌های واژگانی و ساختاری متشکل از برخی واژه‌ها و ساختارها که معمولا در ترجمه اشکال‌برانگیزند و تعداد زیادی از مترجمان و ترجمه‌آموزان را دچار مشکل می‌کنند مانند as well (as) , to be to, by + adverb of time, develop, development, emphatic do, experience, fore legs, hind legs, including

هدف

هدف اصلی این کتاب کمک به ترجمه ‌آموزان و دانشجویان رشته ترجمه و آشنایی آن‌ها با فرآیندها و شیوه‌های ترجمه، شناخت ساختار جمله، رفع لغزشگاه‌ها و مشکلات واژگانی و نحوی و معنایی و کاربردی، تحلیل متن انگلیسی برای رسیدن به معنا و پیام، مهارت در تولید جمله‌های خوش‌ساخت و متن سلیس و طبیعی فارسی و ویرایش ترجمه. تاکید کتاب در بخش تمرین ترجمه بر این است که خوانندگان و ترجمه‌آموزان خودشان تفکر و تحلیل کنند. هدف در بخش مقابله ترجمه با متن اصلی این است که با اطلاعاتی که به خوانندگان داده می‌شود آنها بتوانند خودشان به جست‌وجو بپردازند و به قضاوت درباره ترجمه‌ها بنشینند. سوال‌هایی که در این دو قسمت مطرح می‌شود مخاطبان را به تامل وامی‌دارد و آنها را عملا درگیر فرآیند شناخت ماهیت ترجمه و مسائل و مشکلات آن می‌سازد.

مخاطبان

مخاطبان کتاب آموزش ترجمه دانشجویان و کسانی هستند که می‌خواهند ترجمه انگلیسی به فارسی یاد بگیرند و نیز کسانی مانند استادانی که می‌خواهند ترجمه آموزش دهند و شاید به همین دلیل باشد که میناباد برای عنوان انگلیسی آن عبارت Teaching and Learning Translation را برگزیده است. مخاطبان دانشجو یا دانشجویان رشته زبان انگلیسی هستند یا دانشجویان رشته‌های دیگر که چند واحد زبان تخصصی دارند و در آنها معمولا ترجمه متون تخصصی آن رشته‌ها تدریس می‌شود.

روش کار

نویسنده متن‌هایی را که در این کتاب بررسی شده‌اند ابتدا در کلاس‌های مختلف ترجمه تدریس کرده و همراه و همگام با دانشجویان و ترجمه‌آموزان به مسائل و مشکلات این متن‌ها پی برده است. اصولی که پایه تحلیل‌ها و استدلال‌های کتاب بوده عبارتند از: تحلیل خطاها، تفکر انتقادی، کنش‌پژوهی یا اقدام‌پژوهی، تاکید بر بافت و کلیت متن و موقعیت آن، رهیافت مجموعه‌ای و نظام‌نگر. متن‌هایی که برای کتاب آموزش ترجمه انتخاب شده‌اند، متنوع هستند و از رشته‌ها و شاخه‌های مختلف مانند شعر و داستان، علم و فن، آشپزی، فوتبال و جز آن تا برای خوانندگانی با سلیقه‌های مختلف ملال‌آور نباشند و نیز مخاطبان کتاب در ترجمه انواع سبک‌ها و سیاق‌های انگلیسی تمرینی داشته‌باشند. متن‌ها عمومی و غیرتخصصی‌اند تا همه ترجمه‌آموزان با هر زمینه تحصیلی و شغلی بتوانند از این کتاب بهره ببرند.