سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام از حضور ۹ دانشگاه کشور در بین برترین‌ها در حوزه‌های علوم کشاورزی، گیاهی و دامی دنیا خبر داد.

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو؛ به نقل از پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، محمدجواد دهقانی گفت: بررسی پایگاه شاخص‌های اساسی علم آی. اس. آی (ISI-ESI) نشان می‌دهد که ۹ دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شیراز، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تهران و دانشگاه آزاد اسلامی در جمع موثرترین دانشگاه‌های دنیا در رشته‌های موضوعی علوم کشاورزی و علوم گیاهی و دامی قرار گرفته اند.

دهقانی اظهار داشت: پایگاه شاخص‌های اساسی علم بر اساس میزان استنادهای دریافتی یا اثرگذاری مقالاتی که توسط دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی صورت می‌گیرد، آنهایی که به لحاظ حجم استنادهای دریافتی در مجموع یک درصد برتر‌ها قرار گرفته باشند را معرفی می‌کند.

وی افزود: این فهرست هر دو ماه یکبار روزآمد می‌شود، بنابراین امکان حذف یا اضافه شدن دانشگاه‌ها و موسسات جدید همیشه وجود دارد، بعلاوه رتبه دانشگاه­‌ها و موسسات تحقیقاتی نیز به صورت مرتب براساس میزان فعالیت‌های اثرگذاری پژوهشی دانشگاه تغییر می‌کند.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: برخی از مقالات دانشگاه‌های علوم پزشکی در مجلات علوم کشاورزی منتشر شده اند به همین دلیل نام دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی در میان دانشگاه‌های یک درصد برتر در این حوزه مشاهده می‌شود.

وی افزود: در حوزه علوم کشاورزی در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه تهران، تبریز، تربیت مدرس، شیراز و فردوسی مشهد در جمع دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند. دانشگاه صنعتی اصفهان در بین دانشگاه‌های صنعتی در جمع یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است. دانشگاه آزاد اسلامی نیز در این فهرست مشاهده می‌شود.

دهقانی یادآور شد: در حوزه علوم گیاهی و دامی در بین دانشگاه‌های جامع، دانشگاه تهران، تربیت مدرس، شیراز و فردوسی مشهد در جمع موسسات یک درصد برتر دنیا قرار گرفته اند و دانشگاه آزاد اسلامی نیز در بین دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار گرفته است.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام گفت: دانشگاه شیراز در زمره دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا در حوزه علوم کشاورزی قرار دارد. همچنین این دانشگاه در حوزه علوم گیاهی و دامی نیز در دسته دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا قرار می‌گیرد. این دانشگاه بر اساس تعداد مقالات، استنادها، نسبت استناد‌ها به مقالات و مقالات برتر در علوم کشاورزی در بین کشورهای اسلامی به ترتیب رتبه‌های ۱۰، ۱۷، ۴۲ و ۱۱ را کسب کرده است. همچنین در حوزه علوم گیاهی و دامی در بین کشورهای اسلامی در همین شاخص‌ها به ترتیب رتبه‌های ۱۱، ۱۷، ۲۲ و ۱۰ را کسب کرده است.

دهقانی خاطرنشان کرد: دانشگاه تربیت مدرس نیز در جمع دانشگاه‌های یک درصد برتر دنیا در حوزه علوم کشاورزی و همچنین علوم گیاهی و دامی قرار گرفته است. تعداد ۶۸۶ مدرک که ۵۳۸۷ استناد دریافت کرده اند و همچنین ۱۰ مقاله برتر در مجموع ۱۰ سال اخیر از جمله فعالیت‌های دانشگاه تربیت مدرس در حوزه علوم کشاورزی بوده اند. این دانشگاه در بین کشورهای اسلامی بر اساس تعداد مدارک رتبه ۸ و براساس تعداد استنادهای دریافتی رتبه ۹ را در اختیار دارد. همچنین بر اساس تعداد مقالات برتر نیز در بین کشورهای اسلامی رتبه ۶ را کسب کرده که مشابه دانشگاه تهران است.

مشخصات موسسه و حوزه موضوعی

رتبه بین المللی بر حسب تعداد مدارک، تعداد استنادها، CPP و مقالات برتر

تعداد مدارک، استنادها، CPPو مقالات برتر

رشته

نوع دانشگاه

نام دانشگاه

رتبه از نظر تعداد مدارک

رتبه از نظر تعداد استنادها

رتبه از نظر نسبت استناد به مقاله

رتبه از نظر تعداد مقالات برتر

تعداد مدارک

تعداد استنادها

نسبت استناد به مقاله

تعداد مقالات برتر

علوم کشاورزی

پزشکی

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۴۳۶

۶۸۹

۴۳۱

۵۰

۲۲۹

۲۰۳۶

۸.۸۹

۳

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳۹۰

۵۹۸

۴۵۲

۴۶

۲۹۰

۲۴۴۱

۸.۴۲

۷

جامع

دانشگاه تهران

۶۶

۱۳۰

۵۱۸

۴۳

۱۵۵۸

۱۰۶۵۰

۶.۸۴

۱۰

دانشگاه تربیت مدرس

۲۱۳

۲۸۲

۴۷۵

۴۳

۶۸۶

۵۳۸۷

۷.۸۵

۱۰

دانشگاه فردوسی مشهد

۲۳۶

۳۳۸

۴۹۷

۴۹

۶۱۳

۴۴۱۳

۷.۲

۴

دانشگاه شیراز

۲۲۰

۴۳۴

۵۶۳

۵۰

۶۵۱

۳۵۲۰

۵.۴۱

۳

دانشگاه تبریز

۳۱۰

۵۱۳

۵۱۵

۵۰

۴۲۳

۲۹۲۱

۶.۹۱

۳

صنعتی

دانشگاه صنعتی اصفهان

۲۴۱

۴۱۵

۵۴۴

۵۰

۶۰۵

۳۶۵۴

۶.۰۴

۳

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۵۲

۱۸۸

۵۸۵

۳۱

۱۸۰۱

۷۵۰۸

۴.۱۷

۲۲

علوم گیاهی و دامی

جامع

دانشگاه تهران

۱۴۰

۴۴۲

۸۲۹

۱۱۵

۱۹۹۰

۸۹۱۳

۴.۴۸

۵

دانشگاه تربیت مدرس

۳۸۳

۷۹۷

۸۰۵

۰

۸۱۱

۴۱۸۰

۵.۱۵

۰

دانشگاه شیراز

۳۵۳

۹۱۵

۸۴۶

۱۱۹

۸۹۳

۳۲۶۲

۳.۶۵

۱

دانشگاه فردوسی مشهد

۳۸۴

۹۴۶

۸۴۴

۰

۸۰۸

۳۰۹۳

۳.۸۳

۰

غیرمتمرکز

دانشگاه آزاد اسلامی

۱۱۱

۶۰۶

۸۵۶

۰

۲۲۷۱

۶۰۷۰

۲.۶۷

۰