نکاتی در مورد ترجمه کردن :

روش درست ترجمه کردن  این است که با خواندن متن ترجمه محتوای آن برای ما شفاف تر شده و ذهنیتی از ترجمه آن پیدا می‌کنیم.

در صورتی که شما تسلط نسبی به زبان انگلیسی دارید و حدودا به 70 درصد به لغات تخصصی رشته خود آشنایی دارید می‌توانید با جمله بندی روان، حفظ ساختار گرامری از اصول اساسی ترجمه متنبرخوردار شوید البته لازم به ذکر است که ترجمه تنها به دانستن لغات تخصصی رشته نمی باشد. در اینجا به صورت چندین مرحله ترجمه  را توضیح می دهیم:

آموزش مترجمی در چندین مرحله

مرحله اول: استخراج واژگان

در این مرحله آشنایی کامل با رشته و مفهوم ترجمه تخصصی متون بسیار اهمیت دارد.

منابع استخراج  واژگان 

1-استفاده از دیکشنری های تخصصی هر رشته به صورت کتاب.

2-جستجو در اینترنت.

مرحله دوم: حفظ ساختار گرامری متن و جمله بندی روان

از امتیازهای استفاده ازسایت ترجمه می‌توان به ارجاع سفارش به مترجم متخصص با همان گرایش و حفظ کیفیت ترجمه‌ی متون و بهره برداری از مفاهیم و واژگان صحیح همان رشته و هزینه‌ی معقول سفارشات ترجمه و تسریع در انجام روند ترجمه و مدت زمان ترجمه با توجه به درخواست کاربر اشاره نمود.

انواع ترجمه با توجه به روشی که مترجم انتخاب می‌کند عبارتند از:

ترجمه تحت‌اللفظی: ترجمه متن کلمه به کلمه و بدون توجه به ترکیب کلمات و قرار دادن آنها در جایگاه مناسبشان با توجه به زبان مقصد.

ترجمه معنوی: که بهترین نوع ترجمه است. گاهی ترجمه علاوه بر اینکه مطابق با متن می‌باشد، با توجه به زبان مقصد و نحوه ترکیب کلمات در آن زبان انجام می‌شود.

ترجمه آزاد (مفهومی): این نوع ترجمه به گونه‌ای است که مترجم، خود را در بند و اسیر عبارات نمی‌سازد و به دلخواه خود و متناسب با وضعیت دست به تغییراتی می‌زند.

ترجمه داستانی یا روایتی: گاهی ممکن است مترجم، مفهوم و ریشه متن را گرفته و آن را به شکل داستان بیان کند.

در صورت نیاز به سفارش ترجمه هم اکنون در سایت کافه ترجمه ثبت نام کنید.

www.cafetarjome.com

تلفن 91074383-021