اخبار دانشجویی

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: سیاست اعزام دانشجو در کشور همیشه بوده است و چالش اصلی ما این است که اکوسیستم کشور باید تغییر کند و نیروی انسانی جایگزین اقتصاد نفتی شود، بزرگترین پلت فرم ما برای جذب دانشجو از خارج از کشور استارت آپ ها هستند.

 سورنا ستاری در نشست تخصصی آسیب شناسی مهاجرت و بازگشت ایرانیان مستعد و تحصیل کرده که صبح امروز در دانشگاه شریف برگزار شد گفت: اهمیت دادن به نیروی انسانی به جای منابع نفتی از نکات مهمی است که باید به آن توجه شود و مهمترین دستاورد ما این است که جامعه به نیروی انسانی حساس شود اما در این میان افرادی نیروی انسانی را بازی می دهند که منجر به رخ دادن اتفاقات ناخوشایند و کشمکش های سیاسی می شود و زمانی که پژوهش و نیروی انسانی پایه اقتصاد نباشد باعث افزایش مهاجرت می شود که در این زمینه باید زیست بوم ایجاد شود و مبنای زیست بوم دانش نیروی انسانی باشد.

وی در ادامه گفت: از چهار سال گذشته مبحث شرکت های دانش بنیان مطرح شده که امروزه 3 هزار و 500 مرکز شرکت دانش بنیان و صدها استارت آپ و فروش بالای 60 میلیارد تومان دارد .

ستاری گفت: بدون اعزام دانشجو به کشورهای خارجی نمی توان در زمینه فناوری توسعه داشته باشیم، جامعه باید به نیروی انسانی حساس باشد و روش پژوهش تغییر یابد. امروزه برخی از فعالیت های ژورنالیستی سبب مهاجرت های زیادی شده است، نرخ مهاجرت در کشور با اهداف سیاسی صورت می گیرد و آمارهای داده شده از فرار مغزها نادرست بوده است در حالی که اعلام کرده بودند صندوق بین الملل پول اظهار کرده 180 هزار ایرانی از ایران خارج شده اند در حالی که صندوق بین الملل پول هیچ گاه این آمار را اعلام نمی کند.
وی هم چنین افزود: سیاست های برگشت را در کشور به خوبی اجرا نکرده ایم در حالی که سیاست های برگشت یک ضرورت جدی و مهم است و بسیاری از کشورها تلاش زیادی در این زمینه می کنند.

ستاری با اشاره به اعزام دانشجو به کشورهای خارجی گفت: سیاست اعزام دانشجو در کشور همیشه بوده است و چالش اصلی ما این است که اکوسیستم کشور باید تغییر کند و نیروی انسانی جایگزین اقتصاد نفتی شود، بزرگترین پلت فرم ما برای جذب دانشجو از خارج از کشور استارت آپ ها هستند.

وی در ادامه گفت: نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی در کشور سه درصد است اما در کشورهای عربی نسبت دانشجویان خارجی به دانشجویان داخلی 30 درصد است.
وی هم چنین افزود: نوع نگاه ما به بحث مهاجرت باید درست شود که گاه فعالیت های ژورنالیستی سبب آزردگی دانشجویان می شود.
معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با تاکید بر بحث مهاجرت گفت: تاکید من این است که در زمینه آمار مهاجرت ، آمارها صحیح داده شود و فعالیتی کنیم که این مبحث نهادینه شود تا بروکراسی ها هم از بین رود.
وی در ادامه گفت: تجربه نشان داده است که ایجاد انگیزه و اعلام آمار درست مهاجران 30 درصد از دانشجویان به کشور بازگشته اند در این زمینه نواقصی وجود دارد که باید اصلاح شود.