یو اس نیوز منتشرکرد

۱۴ دانشگاه از ایران در فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا قرار گرفتند

یو. اس. نیوز فهرست دانشگاه‌های برتر دنیا در سال ۲۰۱۸ را منتشر کرد، نام ۱۴ دانشگاه ایرانی در این فهرست دیده می‌شود.